Senin, 25 Februari 2013

Idghom

Idghom ialah memasukkan bunyi sebuah huruf ke dalam bunyi huruf berikutnya, sehingga yang dilahirkan bukan bunyi huruf pertama, melainkan bunyi huruf kedua. Lebih tepatnya idghom yang disampaikan di sini disebut Idghom saghir dengan sifat yaitu huruf yang pertama mati sedangkan huruf yang kedua mempunyai baris.

IDGHOM MUTAMATSILAIN :
   
Idghom Mutamatsilain ialah bertemunya dua huruf yang sejenis, huruf yang pertama bersaksi mati dan huruf yang kedua bersaaksi hidup.Dan cara membacanya dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, seperti :
    IDZ-DZAHABA,              IDLRIB-BI’ASHOKA,             WAQOD-DAKHOLU
            
PENGECUALIAN :
   
Bila huruf Wau mati bertemu dengan Wau bersaksi hidup, dan Ya’ mati bertemu dengan Ya' bersaksi hidup, maka tidak boleh diidghomkan kepada huruf keduanya, tetapi harus dibaca panjang, seperti :
    FIIYAUMIN,                 AAMANUU WA’AMILU,                   ISHBIRUU WASHABIRUU
                     

IDGHOM MUTAJANISAIN :
Idghom Mutajanisain ialah bertemunya suatu huruf mati dengan suatu huruf yang makhrajnya sama, namun bunyi suara sedikit berbeda, maka cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama kepada
huruf kedua ( huruf pertama luluh ). Huruf-huruf tersebut adalah :
   
Contoh :
    
     TA’ mati bertemu dengan THO’ :   WA QOLAT-THO-IFATUN
                                                           
    
     TA’ mati bertemu dengan DAL :    ATSQOLAD-DA’AWALLOH
                                                                 
     TA’ mati bertemu dengan TA’ : ‘ABAT-TUM
                                                   
     DZAL mati bertemu dengan ZHO’ : IZH-ZHOLAMU
                                                      
     THO’ mati bertemu dengan TA’ : LA-IMBASAT-TA
                                                  
     LAM mati bertemu dengan RO’ : QUR-ROBBI
                                                   
IDGHOM MOTAQORIBAIN :
   

 
Idghom Mutaqoribain ialah bertemunya suatu huruf mati dengan suatu huruf hidup dan kedua huruf tersebut berdekatan tempat keluar makhrajnya, maka membacanya dengan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua.
  
Huruf-huruf tersebut adalah :
   
Contoh :
     BA’ mati bertemu dengan Mim : YA BUNAYYARKA-M-MA’ANA
                                                       
     TSA’ mati bertemu dengan DZAL : YALHADZ-DZALIKA
                                                       
     QOF mati bertemu dengan KAF : ALAMNAKHLUK-KUM
                                                       

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar