Selasa, 26 Februari 2013

Pemberian Nama Anak


Dari hadits riwayat Abu Dawud dari Adu Ad-Darda, Rasulallah Shallallahu Alaihi waSallam bersabda: "Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka bagus-baguskanlah nama kalian". 
 
Kita dianjurkan untuk memberi nama anak dengan nama-nama yang bagus, seperti :

1. Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Dua Suku Kata,  misal Abdullah, 
    Abdurrahman. Kedua nama ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
2. Memberikan Nama Seorang Anak Dengan Nama-nama Penghambaan Kepada Allah 
    Dengan  Nama-nama-Nya Yang Indah (Asma’ul Husna), misal: Abdul Aziz, Abdul 
    Ghoniy dll.
3. Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Nama-nama Para Nabi.
4. Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Nama-nama Orang Sholih Dari 
    Kalangan Kaum Muslimin.
 
Tata Cara Sederhana Menabalkan Nama Anak : 
 
1. Membacakan Surah Al Fatiha kepada Nabi Muhammad SAW ( 1 kali )
2. Membacakan Al Fatiha untuk Orang Tua kita/Orang Tua yang hadir (1 kali )
3. Memberi nama anak ( misalnya namanya ; Muhammad Irsan Bin Abdullah )
 
   
4. Membaca Surah Al Fatiha 3x, Laa illaaha illallaahu wallaahu akbar
5. Membaca Surah Al Ikhlas 3x, Laa illaaha illallaahu wallaahu akbar
6. Membaca Surah Al Falaq 3x, Laa illaaha illallaahu wallaahu akbar
7. Membaca Surah An Naas 3x, Laa illaaha illallaahu wallaahu akbar
8. Membaca Do'a
 
Demikianlah tata cara sederhana menabalkan nama anak yang baru lahir, semoga dapat bermanfaat untuk melaksanakan syariat Islam agama yang kita cintai ini. Penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaannya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar